top of page

Stop 9

Hint stop 9

Hints

2c54f036097415ca127f57185e7d01eb.jpg

Hint 1

Kijk goed naar boven

2c54f036097415ca127f57185e7d01eb.jpg
2c54f036097415ca127f57185e7d01eb.jpg

Hint 2

Er zijn 3 verschillende symbolen

2c54f036097415ca127f57185e7d01eb.jpg

Hint 3

Maak een combinatie met de objecten (per symbool)

2c54f036097415ca127f57185e7d01eb.jpg
2c54f036097415ca127f57185e7d01eb.jpg

Hint 4

Bekom 1 letter en 2 cijfers.

Oplossing stop 9

Oplossing

A26

bottom of page