top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – LAAGWATER BVBA

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten die met Laagwater bvba worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig door te nemen voordat u een boeking plaatst.

 

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden en alle transacties met Laagwater zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Laagwater bvba.

 

Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de klant/deelnemer. Elke verwijzing naar de website impliceert eenverwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Laagwater bvba.

1. BOEKINGEN


1.1 Reserveren kan online via de boekingspagina op laagwater.be. Na het boeken ontvangt men een
bevestiging per e-mail. Wanneer deze niet ontvangen wordt, is de boeking niet correct afgehandeld. Let
op, de bevestigingsmail komt af en toe in uw spam terecht. U kunt de boeking opnieuw maken of contact
opnemen met info@laagwater.be. Bij het plaatsen van een boeking gaat u altijd akkoord met deze
Algemene Voorwaarden.


1.2 Het bedrag moet voor aanvang van de escaperoom bij Laagwater bvba aangekomen zijn. Indien niet is
uw inschrijving niet geldig.

2. AANVANG VAN ESCAPEROOM


2.1 Groepen worden verwacht op het uur waarvoor ze geboekt hebben.
Klanten hebben het recht om nog deel te nemen aan de geboekte activiteit tot 15 minuten na het
geplande aanvangsuur. Indien een groep (meer dan 15 minuten) te laat of niet komt opdagen moet de
reservatie alsnog betaald worden. Laagwater behoudt zich in dit geval het recht om een factuur uit te
schrijven die indien nodig via de gepaste weg geïnd zal worden.


2.2 Laagwater behoudt het recht om, indien de groep niet tijdig kan starten, de escaperoom in te korten
van tijd. Dit zal niet meer zijn dan de tijd dat het team later is dan aanvangsuur van de escaperoom.

 


3. ANNULATIE


3.1 Annuleren is tot 72 uur voor aanvang kosteloos. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.


3.2 Laagwater heeft de mogelijkheid om voor aanvang de reservering te annuleren of te wijzigen. In geval
van een annulering van onze kant wordt het bedrag (min de servicekosten voor de betalingsprovider) binnen 30 dagen terugbetaald. 

 


4. GEZONDHEID


4.1 Deelname aan onze escape games zijn altijd op eigen risico. Laagwater is niet verantwoordelijk voor
ongevallen voor, na of tijdens het spel.


4.2 De deelnemers aan de escaperoom verklaren in goede gezondheid te zijn. Laagwater mag, indien
twijfel over de gezondheid van de deelnemer, de toegang weigeren van de escaperoom.

 


5. U WORDT GEFILMD


5.1 In alle ruimtes hangen beveiligingscamera’s. Deze camera’s dienen er in eerste instantie voor om de
ervaring te bevorderen, en groepen die geblokkeerd zitten binnen een uitdaging bij te sturen. Daarnaast
kan de moderator ook een oogje in het zeil houden met het oog op vandalisme of andere ongepaste
zaken.


5.2 De beelden worden nooit opgeslagen en voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven.
Tenzij u deelneemt aan een opleiding, in dit geval wordt dit vooraf bekend gemaakt en worden de
beelden na de opleiding opnieuw verwijderd.

 


6. GEDRAG


6.1 Bij het zich akkoord verklaren van deze algemene voorwaarden verbindt iedere deelnemer zich ertoe
zich redelijk te gedragen. Drank en drugsgebruik is ten allen tijde verboden tijdens de activiteit.


6.2 Tijdens de activiteiten zijn de uitdagingen voornamelijk denkoefeningen. Bij sommige uitdagingen
moet er iets verplaatst of verschoven worden, maar nooit zal daar kracht voor nodig zijn. Elke overdreven

gebruik van mankracht zal dan ook als vandalisme beschouwd worden. Ook het bekrassen, verwijderen
van lijm, verwijderen van schroeven wordt beschouwd als vandalisme. Voorwerpen waarvan aangeduid is
dat ze geen deel uitmaken van het spel, dienen dan ook nooit aangeraakt te worden. Bij het overtreden
van deze regels behoudt Laagwater zich het recht om de geleden schade te verhalen op de veroorzaker,
met een minimum van 50 EUR herstellingskosten. Bovenal moeten ten allen tijde de richtlijnen van de
moderator gevolgd worden die alles opvolgt via de camerabeelden.


6.3 In al onze locaties geldt een algemeen rookverbod. Eender welke vorm van roken is dan ook niet
toegestaan.

 


7. DRANK EN DRUGS


7.1 Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden. Ook is het niet toegestaan deel te nemen
aan een van de activiteiten van Laagwater onder enige invloed van alcohol of drugs. Wanneer bij aanvang
van het spel een medewerker van Laagwater twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de
medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie.

 


8. GEHEIMHOUDING


8.1 Het plezier van escape games is het oplossen van de puzzels. Gun je vrienden ook dit plezier en vertel
ze over je ervaring, maar verklap niet de geheimen.


9.LEEFTIJD


9.1 Personen mogen alleen deelnemen aan de activiteiten vanaf 16 jaar. Jongere personen moeten
voldoende begeleid zijn door een volwassene.

 


10. GEGEVENS


10.1 Al uw gegevens worden door laagwater bijgehouden conform aan de GDPR richtlijnen. U kan op elk
moment al uw gegevens opvragen en/of verwijderen.


Januari 2021. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering.

Heeft u bijkomende vragen dan kan u ons steeds contacteren via het contactformulier.

bottom of page